Müşteri Hizmetleri : (0424) 233 90 93 - (0532) 486 17 23 - (0533) 956 78 16

Zemin Etüdü

Yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere zemin etütleri denir.

1.Saha Çalışması

Etüd çalışması öncesi yapılacak programa göre firmamız mühendisleri sahaya gelerek, zeminde yapılacak bina özellikleri, zeminin topografik özellikleri, şev durumuna vb. göre zeminde yapılacak çalışmaları (sondaj veya araştırma çukuru adedi derinliği, sismik serim sayısı vb.) belirler.

 • a-)Zemin etüd sondajı
 • b-)Araştırma çukuru
 • c-)Sismik çalışması
 • d-)Rezistivite çalışması
 • e-)Mikrotremör çalışması

Büro Çalışması

Saha çalışması, sondaj çalışması, sismik ve rezistivite çalışmalarını müteakip, zeminin depremselliğini, taşıma güçlerini, zemin sınıflandırmasını,Yeraltı su durumunu, şev-heyelan durumunu, temel ile ilgili önerileri içeren bir zemin etüd raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Bayındırılık Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanmakta olup Jeoloji Mühendisleri Odasına onaylatılmaktadır.

JEOLOJİK-JEOFİZİK PROJELER

 • Zemin Etütleri
 • Sismik Kırılma, Sismik Yansıma ve Sismik Tomografi
 • Mikrotremor Ölçümleri
 • Elektrik Özdirenç Yöntemi (Rezistivite)
 • Yer Altı Boşluklarının Araştırılması
 • Zemin ve Su Sondaj Çalışmaları
 • Temel Kaya Derinliğinin Belirlenmesi
 • Heyelan Araştırmaları